Guies de Catalunya i el Turisme Responsable

Corren temps en què el debat sobre el turisme, i el turisme responsable, està present a tot arreu.

Ja sigui des de l’àmbit econòmic, social o mediambiental, a Guies de Catalunya tenim clar que el turisme ha de ser responsable i sostenible.
Però no ens quedem només en la frase, sinó que estem convençuts que els beneficis d’una activitat econòmica com la del turisme han de repercutir positivament en l’entorn on es produeixen.

Uns beneficis que han de servir per millorar les condicions de vida dels seus habitants i les condicions laborals d’aquells que s’hi dediquen, generant una responsabilitat social cap a les persones que viuen en llocs i entorns de gran atractiu turístic. 

Però no parlem de turisme responsable perquè tothom ho fa

Ho fem perquè, ara que ens hem preparat per aconseguir el certificat Biosphere, hem fet un pas més, i hem recollit algunes de les accions que, des de fa gairebé 25 anys, apliquem a les nostres rutes i que ara formen part de la nostra Política de Turisme Responsable.

Perquè només essent respectuosos i sostenibles podrem continuar essent.

Turisme Responsable de Guies de Catalunya

Tots tenim la responsabilitat de vetllar per la protecció del patrimoni material (les estructures urbanes, els edificis…), però també l’immaterial (tradicions, costums, gastronomia…) i sobre tot el patrimoni natural i mediambiental, perquè al final, només protegint i preservant el planeta aconseguirem que el turisme contribueixi a transmetre als nostres nets allò que vam rebre dels nostres avis.

Aquestes inquietuds que fa anys que tenim ens van portar a formar part, des de gairebé la seva fundació, de l’AGUICAT, l’Associació de Guies de Turisme Habilitats per la Generalitat de Catalunya per un turisme responsable i de qualitat, adoptant el seu decàleg de bones pràctiques a l’hora de dissenyar i fer les nostres visites guiades.